Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c23/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1973
Platnost od 20.07.1973
Účinnost od 20.07.1973
Zrušeno k 01.03.1990 (5/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 15. února 1973 čj. Z-3130/1973-B/1 o provozu nemocnic s poliklinikou a dalších zařízení léčebně preventivní péče.

Výnos obsahuje ustanovení o organizaci provozu nemocnic s poliklinikou, územních poliklinik, závodních poliklinik a obvodních zdravotnických středisk; stanoví postup při přijímání nemocných, jejich přeložení, propuštění a úmrtí; upravuje též otázku čistoty a pořádku na odděleních, otázku stravování nemocných a návštěv nemocných apod.

Tento výnos nutno přiměřeně použít i při zabezpečování provozu dalších zařízeni léčebně preventivní péče.

Současně se zrušuje

a) instrukce č. 28/1962 Věstníku ministerstva zdravotnictví o pokynech pro přijímání a pro pouštění nemocných v lůžkových zařízeních ústavů národního zdraví,

b) směrnice č. 50/1957 Věstníku ministerstva zdravotnictví o sterilizování nástrojů a přístrojů odevzdaných do opravy,

c) instrukce reg. č. 94/P 1957 - č. 32/1957 Věstníku Pověřenectva zdravotnictví o organizaci anestéziologické služby a povinném hlášení mors in tabula.

Výnos je uveřejněn v částce 3-4/19/3 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, odborech zdravotnictví KNV, odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s ministerstvem spravedlností SSR a Generální prokuraturou SSR výnos čj. Z-1715/1976-B/2 ze dne 6. 4. 1976, kterým se mění směrnice pro provoz nemocnic s poliklinikou a dalších zařízení léčebně preventivní péče uveřejněné pod č. 5/1973 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a registrované v částce 23/1973 Sb. Změna spočívá v tom, že se nově řeší případy, v nichž se mohou osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení nebo osoby v jiném povinném ústavním léčení vzdálit z ústavu a zejména kdo může těmto nemocným povolit propustku. Výnos je uveřejněn pod č. 6/1976 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, v odborech zdravotnictví KNV a ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru