Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c23/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1973
Platnost od 20.07.1973
Účinnost od 20.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 26. ledna 1973, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 24. března 1971 o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu (byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým číslem 4/1971 a registrován v částce 35/1971 Sb.).

Upravují se jím požadavky na kvalifikační zkoušky u některých funkcí (zejména pro absolventy odborných škol) a zavádí se jednotná kvalifikační zkouška pro funkce „vedoucí skladu“a „vedoucí recepce“.

Výnos byl uveřejněn pod pořadovým číslem 3 v čísle 3/1973 Věstníku ministerstva obchodu SSR.

Do výnosu lze nahlédnout v odboru obchodu a cestovního ruchu krajských a okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru