Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c23/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1973
Platnost od 20.07.1973
Účinnost od 01.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo pracovní řád pro pracovníky vysokých škol ze dne 29. června 1973 čj. 17 775/73-132.

Pracovní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 1973 a zrušují se jím vzorový pracovní řád pro vysoké školy vydaný ministerstvem školství a kultury dne 19. listopadu 1966 čj. 46 300/66-E I a pracovní řády vydané vysokými školami a samostatnými fakultami s výjimkou pracovních řádů vydaných pro školní zemědělské a lesní podniky vysokých škol.

Pracovní řád je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 7/1973, do kterého lze nahlédnout na rektorátech vysokých škol a děkanátech fakult, popř. na ministerstvu Školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo směrnici ze dne 5. května 1977 čj. 13 939/1977-42, kterou se mění a doplňuje pracovní řád pro pracovníky vysokých škol vydaný směrnicí ze dne 29. června 1973 čj. 17 775/1973-132, publikovaný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1973, seš. 7, a registrovaný v částce 23, roč. 1973 Sb. Směrnice o změně a doplnění pracovního řádu pro pracovníky vysokých škol, která nabyla platnosti dnem 1. června 1977, byla uveřejněna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1977, seš. 6, do kterého lze nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru