Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c22/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1973
Platnost od 16.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední rada družstev vydala

1. směrnici Ústřední rady družstev ze dne 31. května 1973 č. j. 23-438/73 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Směrnice byla vydána v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků obchodu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu; nabyla účinnosti dnem 1. června 1973 a vztahuje se na Ústřední radu družstev a organizace jí řízené.

Přílohu této směrnice tvoří seznam pracovišť, pracovních činností a povolání, u nichž se v působnosti ÚRD poskytují osobní ochranné pracovní prostředky.

Současně byla zrušena směrnice č. 1 Ústřední rady družstev ze dne 1. ledna 1968 o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, uveřejněná ve Věstníku ÚRD č. 1 z 30. ledna 1968, spolu s přílohami a doplňky.

Do směrnice lze nahlédnout v Ústřední radě družstev a v organizacích jí řízených;

2. směrnici Ústřední rady družstev ze dne 31. května 1973 č. j. 23-439/73, kterou se doplňuje směrnice Ústřední rady družstev ze dne 25. března 1971 o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků Svépomoci, vydavatelského, nakladatelského a obchodního podniku ÚRD v Praze.

Směrnice byla vydána v dohodě s federálním ministerstvem práce a soc. věcí a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. června 1973 a doplňuje přílohu č. 1 směrnice Ústřední rady družstev ze dne 25. března 1971.

Do směrnice lze nahlédnout v Ústřední radě družstev a ve Svépomoci, vydavatelském, nakladatelském a obchodním podniku ÚRD v Praze.

Přesunout nahoru