Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c22/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1973
Platnost od 16.07.1973
Účinnost od 16.07.1973
Zrušeno k 01.01.1985 (124/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnici o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a o studiu na nich ze dne 13. června 1973 čj. 16 664/73-210.

Směrnice upravuje zejména otázky zřizování, organizace a správy internátních středních škol pro pracující, délku studia na těchto školách a podmínky pro přijímání uchazečů o studium.

Směrnice nabývá účinnosti dnem vydání; je uveřejněna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 7/1973; lze do ní nahlédnout ve všech odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo směrnice ze dne 3. února 1977 čj. 6330/77 24, kterými se mění směrnice o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a studiu na nich ze dne 13. června 1973 čj. 16 664/73-210, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1973, str. 126 a registrované v částce 22/1973 Sb. Směrnice upravují počet hodin přípravného kursu a stanoví nový učební plán přípravného kursu na internátních středních školách pro pracující. Směrnice nabývají účinnosti dnem registrace ve Sbírce zákonů; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 2/1977 a lze do nich nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru