Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c2/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1973
Platnost od 07.02.1973
Účinnost od 01.02.1973
Zrušeno k 01.09.1981 (o8/c23/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 42/1970 Sb.), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu, ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos čj. SVS-536/P-1972 ze dne 21. prosince 1972, kterým se stanoví bližší podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod.

Výnos se vztahuje na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na ministerstvu vnitra SSR, ve štábech CO národních výborů, ve všech přímo řízených organizacích a zařízeních ministerstva a v organizacích řízených národními výbory na úseku dopravy a místního hospodářství. Výnos řeší zejména otázky, kdy a za jakých podmínek lze uzavřít dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, a stanoví současně povinnosti organizací a pracovníků při uzavírání těchto dohod.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1973.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra SSR, na krajských národních výborech a okresních národních výborech - v odborech dopravy, odborech místního hospodářství a štábech CO, na krajských správách SNB a okresních odděleních VB.

Přesunout nahoru