Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c2/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1973
Platnost od 07.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Generální prokurátor České socialistické republiky

vydal dne 28. prosince 1972 pod č. j. III/3-2410/72 podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým odborovým svazem pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu příkaz, kterým se doplňuje platový řád pro prokurátory, vyšetřovatele a právní čekatele prokuratury (příkaz generálního prokurátora č. 23 ze dne 27. července 1968).

Příkaz upravuje

a) platové zvýhodnění, které je možno přiznat prokurátorům a vyšetřovatelům prokuratury ustanoveným u okresních prokuratur, které určí generální prokurátor České socialistické republiky po dohodě s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu;

b) platová opatření, která je možno provést na základě výsledků komplexního politicko-odborného hodnocení u prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury ustanovených u okresních a krajských prokuratur.

Příkaz nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973.

Do příkazu je možno nahlédnout na Generální prokuratuře České socialistické republiky, u krajských prokuratur v České socialistické republice a u městské prokuratury v Praze.

Přesunout nahoru