Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c19/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1973
Platnost od 25.06.1973
Účinnost od 25.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad vydal

1. podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 42/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, výnosem č. 73/1973 ze dne 19. března 1973 bezpečnostní předpis k ochraně elektrického roznětu při trhacích pracích před účinky cizí elektrické energie.

Bezpečnostní předpis upravuje podmínky pro uskutečňování elektrického roznětu a způsob jeho ochrany v místech možného výskytu cizí elektrické energie (bludných proudů, elektrostatické energie, atmosférické energie, vnějších rozvodů elektrické energie vysokého a velmi vysokého napětí a vysokofrekvenční energie).

Tímto výnosem se zrušuje výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 12. 9. 1964 čj. 3000/22/64 ve znění výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 24. ledna 1966 čj. 678/3/66.

Bezpečnostní předpis nabývá účinností dnem 1. července 1973; je uveřejněn v částce 8/1973 Ústředního věstníku SSR;

Do výnosů uvedených v bodech 1 a 2 tohoto oznámení lze nahlédnout v Slovenském báňském úřadu v Bratislavě a v obvodních báňských úřadech v Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích, Prievidzi a Spišské Nové Vsi.

Přesunout nahoru