Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c19/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1973
Platnost od 25.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona SNR č. 42/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, výnos ze dne 18. prosince 1972 č. 77/1972, kterým se vydává předpis o zřizování skladů výbušnin pod zemí.

Výnos se vztahuje na zřizování skladů výbušnin pod zemí ve všech odvětvích národního hospodářství na území Slovenské socialistické republiky. Stanoví základní pravidla pro umísťování skladů výbušnin a zásady pro výstavbu a vybavení základních částí skladu. Stanoví vzdálenosti skladu od podzemních a povrchových objektů a vzdálenosti mezi skladovými komorami navzájem. Stanoví největší množství výbušnin ve skladových komorách a schránkách a způsob jejich umístění ve skladových prostorech. Upravuje zabezpečení skladu před vloupáním, způsob jeho větrání a osvětlování. Stanoví způsob protipožárního a protivýbuchového zabezpečení skladu a zabezpečení podpovrchových pracovišť v případě požáru nebo výbuchu ve skladě.

Výnosem se zrušuje výnos býv. Ústředního báňského úřadu ze dne 15. ledna 1955 čj. 510/1955, kterým byly vydány Směrnice pro zřizování a provoz stálých skladů výbušnin v podzemí v důlních závodech ve znění § 1 č. 13 výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 20. prosince 1957 čj. 8077/1957.

Výnos byl rozeslán všem obvodním báňským úřadům a odborům výstavby krajských a okresních národních výborů a lze do něj nahlédnout u těchto orgánů; je uveřejněn též v částce 8/1973 Ústředního věstníku Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru