Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c19/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1973
Platnost od 25.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.04.1981 (o1/c16/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu, ústředními výbory Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu a Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 30. května 1973 čj. 11 303/73-03 o odměňování členů posádek československých námořních lodí.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1973 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd), na federálním ministerstvu zahraničního obchodu (odbor práce a mezd), u Československé námořní plavby v Praze a u Československé plavby dunajské, n. p. v Bratislavě.

Tímto výnosem se zrušují:

1. výnos ministerstva dopravy ze dne 30. listopadu 1967 čj. 31 013/1967-21/3, o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek československých námořních lodí (reg. v částce 5/1968 Sb.);

2. výnos ministerstva dopravy České socialistické republiky ze dne 28. ledna 1969 čj. 31 545/1968-21, kterým se mění výnos ministerstva dopravy ze dne 30. listopadu 1967 čj. 31 013/1967-21/3, o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek československých námořních lodí (reg. v částce 14/1969 Sb.);

3. výnos Federálního výboru pro dopravu ze dne 28. prosince 1969 čj. 72 306/69-2/3, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva dopravy ze dne 30. listopadu 1967 čj. 31 013/196721/3, o úpravě platových a některých pracovněprávních poměrů členů posádek československých námořních lodí (reg. v částce 25/1970 Sb.).

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředními výbory Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 16. února 1978 čj. 25 043/1977-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 30. května 1973 čj. 11 303/1973-03 o odměňování členů posádek československých námořních lodi. Výnos nabývá účinnosti dnem 3. ledna 1978 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd), na federálním ministerstvu zahraničního obchodu (odbor ekonomiky práce), v podniku Československá námořní plavba v Praze a v podniku Československá plavba dunajská v Bratislavě.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a s ústředními výbory Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 18. října 1979 čj. 19 886/1979-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 30. května 1973 čj. 11 303/1973-03 o odměňování členů posádek československých námořních lodí, ve znění výnosu ze dne 16. února 1978 čj. 25 043/1977-03. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1979 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd), federálním ministerstvu zahraničního obchodu (odbor ekonomiky práce), v podniku Československá námořní plavba v Praze a v podniku Československá plavbu dunajská v Bratislavě.

Přesunout nahoru