Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c18/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1973
Platnost od 12.06.1973
Účinnost od 12.06.1973
Zrušeno k 01.07.1988 (72/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle § 11 odst. 1 zákona České národní rady ze dne 25. dubna 1972 č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy:

1. Výnos ze dne 18. prosince 1972 čj. 7/1972, kterým se vydává předpis o zřizování skladů výbušin v podzemí.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Tímto výnosem se zrušuje platnost výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 15. ledna 1955 čj. 510/1955, kterým byly vydány Směrnice pro zřizování a provoz stálých skladišť výbušin pod zemí na hornických závodech, ve znění § 1 č. 13 výnosu Ústředního báňského úřadu ze dna 20. XII. 1957 čj. 8077/1957.

2. Výnos ze dne 19. III. 1973 čj. 777/73, kterým se vydává bezpečnostní předpis pro ochranu elektrického roznětu při trhacích pracích před účinky cizí elektrické energie.

Výnos řeší ochranu elektrického roznětu před účinky bludných proudů, elektrostatické energie, atmosférické energie, venkovních rozvodů elektrické energie, vysokého a velmi vysokého napětí a vysokofrekvenční energie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. VII. 1973.

Tímto výnosem se zrušuje výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 12. XI. 1964 čj. 3000/22/64, kterým se stanoví opatření při elektrickém roznětu v blízkosti zdrojů vysokofrekvenční energie, jako jsou rozhlasové a televizní vysílače a radarové stanice, ve znění výnosu Ústředního báňského úřadu ze dne 24. I. 1966 čj. 678/3/66.

Oba výnosy vydal tiskem Vědeckovýzkumný uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích, kde je lze též objednat.

Do výnosů lze nahlédnout u všech obvodních báňských úřadů a u Českého báňského úřadu v Praze.

Přesunout nahoru