Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c18/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1973
Platnost od 12.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo směrnice ze dne 13. října 1972 čj. E/PM-600.1-30. 5.1972, o odměňování pracovníků v prádelnách zdravotnických zařízení (závazné opatření č. 5/1973 Věstníku MZ ČSR).

Tyto směrnice nabyly účinnosti dnem 1. října 1972; pro pracovníky podle nich odměňované pozbyl platnosti výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 21. března 1963, čj. PM-612.3-18. 3. 63, o normování práce v prádelnách zdravotnických zařízení.

Směrnice byly otištěny v částce 2-3/1973 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Do směrnic lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v ČSR a odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru