Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c18/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1973
Platnost od 12.06.1973
Účinnost od 01.09.1973
Zrušeno k 05.05.1998 (105/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a podle § 29 a 37 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), dne 5. června 1973 pod čj. 14 580/73-24 Směrnice o učebních pomůckách.

Směrnice určují druhy učebních pomůcek, stanoví postup při vývoji, výrobě, schvalování, objednávání a distribuci učebních pomůcek a upravují využívání a evidenci učebních pomůcek na školách a výchovných zařízeních.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1973. Jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1973, sešit 6 z 20. června 1973 a lze do nich nahlédnout na všech školách a na odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru