Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1973
Platnost od 12.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 239 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1 ze dne 23. května 1973, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod.

Výnos se vztahuje na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle § 232-239 zákoníku práce federálním ministerstvem hutnictví a strojírenství a organizacemi jím řízenými, a na udělování souhlasu těmito organizacemi jejich pracovníkům k uzavírání dohod s jinými organizacemi.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1973, bude v plném znění uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a je k nahlédnutí v odboru racionalizace řízení a legislativa federálního ministerstva hutnictví a strojírenství a ve všech organizacích tomuto ministerstvu podřízených.

Výnos č. 1/1981 nabyl účinnosti dnem 1. června 1981; nabytím účinnosti se ruší v resortu všeobecného strojírenství platnost výnosu federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1973 (registrován v částce č. 18/1973 Sb.).

Přesunout nahoru