Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c17/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí spolu s ministerstvy financí republik

vydalo podle § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, a podle § 19 odst. 1 písm. f) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, a v souladu s jednotnými metodickými pokyny pro vypracování návrhů prováděcích plánů

1. Pokyny pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů a rozpočtovou skladbu pro ústředně řízené organizace.

Pokyny upravují způsob sestavování a předkládání návrhů rozpočtů a finančních plánů a prováděcích finančních plánů, postup při rozpisu závazných úkolů, závazných limitů a orientačních ukazatelů. Řídí se jimi ministerstva a ostatní ústřední orgány, orgány středního článku řízení a organizace.

Pokyny platí pro rok 1973 a další léta pátého pětiletého plánu.

Poněvadž pro rok 1974 dochází k některým úpravám zejména v důsledku vypracování návrhů prováděcích hospodářských plánů a rozpočtů ve dvojích cenách (v cenách platných v roce 1973 a v nových cenách platných k 1. lednu 1974), promítnutí drobných úprav ve formulářích finančního plánu a rozpočtu, v přílohách k pokynům a v rozpočtové skladbě, vydalo federální ministerstvo financí spolu s ministerstvy financí republik

2. Dodatek k pokynům pro vypracování návrhů rozpočtů a finančních plánů, který upravuje způsob sestavení a předkládání návrhů rozpočtů a finančních plánů v roce 1974.

Pokyny i dodatek byly rozeslány všem ministerstvům a ostatním ústředním orgánům federace a republik; lze do nich nahlédnout ve federálním ministerstvu financí a v ministerstvu financí ČSR a v ministerstvu financí SSR. Kromě toho byly vydány tiskem.

Přesunout nahoru