Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c17/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 82 odst. 6 zákoníku práce v dohodě s ústředními výbory příslušných odborových svazů a federálním ministerstvem práce a sociálních věcí

1. Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy

schválený ministrem dopravy ČSSR dne 30. 1. 1973 pod čj. 17 347/72-09/4;

2. Disciplinární řád pro pracovníky československého civilního letectví

schválený ministrem dopravy ČSSR dne 4. 12. 1972 pod čj. 17 348/72-09/4;

3. Disciplinární řád pro pracovníky vodní dopravy

schválený ministrem dopravy ČSSR dne 4. 12. 1972 pod čj. 17 349/72-09/4.

Disciplinární řády nabývají účinnosti dnem 1. června 1973 a budou vydány Nakladatelstvím dopravy a spojů jako samostatná publikace.

Do Disciplinárního řádu pro pracovníky organizací železniční dopravy lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy, u správ drah, provozních oddílů drah a u všech organizací oboru železniční dopravy přímo řízených federálním ministerstvem dopravy.

Do Disciplinárního řádu pro pracovníky československého civilního letectví lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy, u Československých aerolinií Praha, Státní letecké inspekce Praha, SLOV-AIRu Bratislava, Československé správy dopravních letišť Praha a u Československé správy dopravních letišť Bratislava.

Do Disciplinárního řádu pro pracovníky vodní dopravy lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy, u Československé plavby dunajské, n. p., Bratislava, Československé plavby labsko-oderské, n. p., Děčín, Státní plavební správy Bratislava a Státní plavební správy Praha.

Přesunout nahoru