Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1973
Platnost od 18.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě se Slovenskou správou geodézie a kartografie, Slovenským geologickým úřadem a dalšími příslušnými orgány výnos čj. 930/1973 ze dne 6. března 1973, kterým se mění ustanovení důlně měřičského předpisu Ústředního báňského úřadu ze dne 5. července 1962 čj. 5700/1962 o důlně měřičské dokumentaci v hlubinných dolech, týkající se geodetických základů důlních map.

Výnosem se mění ustanovení § 5 až 9 citovaného důlně měřičského předpisu upravující

- zobrazovací soustavu a souřadnicový systém,

- klad a rozměry listů,

- odchylky od normálního kladu listů,

- označení listů,

- výškový systém

důlních map v organizacích podléhajících hlavnímu dozoru státní báňské správy podle zákona č. 41/1957 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1973; lze do něj nahlédnout v Slovenském báňském úřadu v Bratislavě a v obvodních báňských úřadech v Banské Bystrici, Bratislavě, Košicích, Prievidzi a Spišské Nové Vsi.

Přesunout nahoru