Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c15/1973 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

Částka 15/1973
Platnost od 04.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že

1. u generálního tajemníka OSN byla dne 26. září 1972 uložena listina o přístupu Dominikánské republiky a dne 27. října 1972 ratifikační listina Lucemburska k Jednotné úmluvě o omamných látkách, sjednané v New Yorku dne 30. března 1961.

Podle ustanovení svého článku 41 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Dominikánskou republiku v platnost dnem 26. října 1972 a pro Lucembursko dnem 26. listopadu 1972.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částce 50 Sbírky zákonů, ročník 1969, částce 18 Sbírky zákonů, ročník 1970, částce 8 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1972;

2. u generálního tajemníka OSN byla dne 12. října 1972 uložena ratifikační listina Senegalu k Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, sjednané ve Vídni dne 18. dubna 1961.

Podle ustanovení svého článku 51 odst. 2 Úmluva vstoupila pro Senegal v platnost dnem 11. listopadu 1972.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 14, 18 a 30 Sbírky zákonů, ročník 1970 a částkách 7, 15 a 34 Sbírky zákonů, ročník 1971 a částce 8 Sbírky zákonů, ročník 1972;

3. u vlády Polské lidové republiky byla dne 28. června 1972 uložena listina o přístupu Iráku k Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, sjednané ve Varšavě dne 12. října 1929, a Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 12. října 1929, sjednanému v Haagu dne 28. září 1955.

Podle ustanovení článku 38 Úmluvy a článku XXIII Protokolu, oba smluvní dokumenty vstoupily pro Irák v platnost dnem 26. září 1972.

U vlády Polské lidové republiky byla dne 16. října 1972 uložena listina o přístupu Západní Samoy k Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě ze dne 12. října 1929, sjednanému v Haagu dne 28. září 1955.

Podle ustanovení svého článku XXIII Protokol vstoupil pro Západní Samou v platnost dnem 14. ledna 1973.

Tímto se doplňují sdělení uveřejněná v částkách 20, 27 a 36 Sbírky zákonů, ročník 1970;

4. u vlády Spojených států amerických byla dne 15. září 1971 uložena ratifikační listina Rumunské socialistické republiky ke Smlouvě o Antarktidě, sjednané ve Washingtonu dne 1. prosince 1959.

Podle ustanovení svého článku XIII odst. 5 Smlouva vstoupila pro Rumunskou socialistickou republiku v platnost dnem 15. září 1971.

Smlouva byla publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 76/1962 Sb.

Smlouvou jsou nyní vázány kromě ČSSR tyto státy: Argentina, Austrálie, Belgie, Francie, Chile, Japonsko, Jihoafrická unie, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Spojené státy americké, SSSR, Rumunsko a Velká Británie a Severní Irsko.

Přesunout nahoru