Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c15/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1973
Platnost od 04.05.1973
Účinnost od 01.09.1973
Zrušeno k 01.09.1976 (o8/c21/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice ze dne 20. dubna 1973 čj. 12 500/73-132 o počtu vyučovacích hodin, přesahujícím normální míru vyučovací povinnosti učitelů k provedení § 8 odst. 6 a 15 výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 31. srpna 1972 čj. 21 000/72-132, kterým se upravují platové podmínky učitelů a vychovatelů (platový řád), Věstník MŠ a MK ČSR 1972, sešit 9, reg. Sb. 1972, částka 25.

Směrnice o počtu vyučovacích hodin, přesahujícím normální míru vyučovací povinnosti učitelů nabývají účinnosti dnem 1. září 1973 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, sešit 5, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a u ředitelství škol.

Přesunout nahoru