Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c14/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1973
Platnost od 03.05.1973
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1995 (204/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo na základě zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a podle usnesení vlády ČSR č. 237 ze dne 20. října 1971 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a příslušnými ústředními výbory českých odborových svazů výnos č. 1/1973, o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v organizacích resortu.

Vydáním tohoto výnosu se ruší:

Směrnice ministryně spotřebního průmyslu pro poskytování, ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů zaměstnancům a vybavování společenských zařízení ze dne 26. května 1964 a její příloha č. 1 „Resortní seznam povolání, jimž se poskytují osobní ochranné prostředky, oděv a obuv“ s doplňky.

Výnos ministra chemického průmyslu č. 18/1964 a jeho přílohy č. 1 „Směrnice pro poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů zaměstnancům a o vybavování společenských zařízení“ a č. 2 „Seznam povolání, jimž se poskytuje ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky v odvětví chemického průmyslu“, s doplňky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973 a byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva průmyslu České socialistické republiky, částka 2/2/1973.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu průmyslu ČSR a ve všech organizacích tomuto ministerstvu podřízených.

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky vydalo za účelem sjednocení úpravy poskytování osobních ochranných prostředků a vystrojování podle směrnic ministerstva vnitra ČSR č. 8/1974 a č. 4/1975 výnos č. 3/1979 ze dne 20. prosince 1979, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1973 ministerstva průmyslu ČSR o poskytování osobních ochranných prostředků v organizacích resortu. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980; byl evidován ve Zpravodaji ministerstva průmyslu ČSR, částka 18-19/18-19/1979 ze dne 29. prosince 1979 a lze do něj nahlédnout v oddělení bezpečnosti práce ministerstva průmyslu ČSR a ve všech organizacích v působnosti tohoto ministerstva.

Přesunout nahoru