Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c14/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1973
Platnost od 03.05.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Československá tisková kancelář

vydala v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, ministerstvem zdravotnictví ČSR a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací podle § 23 zákoníku práce a podle § 40 odst. 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění vládního nařízení č. 60/1970 Sb., směrnice č. 6 ze dne 16. března 1973 čj. 657/73 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Nedílnou součástí těchto směrnic je příloha „Seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“.

Směrnicemi se upravuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v resortu Československé tiskové kanceláře.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1973. Tímto dnem pozbyla pro poskytování ochranných oděvů, ochranné obuvi a ochranných pomůcek platnost směrnice ČTK č. 3/1967 ze dne 20. 10. 1967 čj. 908/67 „Poskytování ochranných oděvů, obuvi, ochranných pomůcek a stejnokrojů pracovníkům a vybavení společenských zařízení“ ve znění pokynů č. 4/70 z 3. 2. 1970 čj. 627/70.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku Československé tiskové kanceláře, částka 3 z roku 1973, do něhož lze nahlédnout v právním odboru ČTK v Praze a ČTK na Slovensku v Bratislavě.

Přesunout nahoru