Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Účinnost od 27.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 12. 1. 1972 čj. 5/72-I., kterým se stanoví bližší podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento výnos řeší zejména otázky, kdy a za jakých podmínek lze uzavírat dohody o pracovní činnosti a o provedení práce a stanoví povinnosti justičních organizací při uzavírání těchto dohod.

Výnos je uveřejněn v částce 2-3/1972 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti ČSR a u všech okresních a krajských soudů.

Pro pracovníky, na které se instrukce ze dne 1. 9. 1981 čj. K 1123/80 vztahuje, pozbývá platnosti výnos ministerstva spravedlnosti ČSR č. 5/72-L ze dne 12. 1. 1972, kterým se stanoví bližší podmínky pro uzavíráni dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, registrovaný v částce 12/1973 Sbírky zákonů ČSSR.

Přesunout nahoru