Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo:

a) podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a s Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 15. prosince 1972, kterým se doplňuje směrnice MO ČSR ze dne 30. dubna 1971 pro používání některých mzdových forem a poskytování některých příplatků a odměn v organizacích státního obchodu, poř. č. 6/1971 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 27/1971 Sb.).

Výnosem se poskytuje zvýhodnění práce v nočních směnách (§ 117 zák. práce) podle ustanovení výnosu č. 6/1971 Věstníku MO ČSR také pokladním.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973. Byl uveřejněn pod poř. č. 6 v čísle 10 Věstníku ministerstva obchodu ČSR, z roku 1972;

b) podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a Českým výborem odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 26. února 1973, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 30. dubna 1971 o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, poř. č. 4/1971 Věstníku MO ČSR (reg. v částce 27/1971 Sb.).

Výnosem se upravují požadavky na kvalifikační zkoušky u některých funkcí (zejména pro absolventy odborných škol) a zavádí se jednotná kvalifikační zkouška pro funkce „vedoucí skladu" a „vedoucí recepce".

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1973. Byl uveřejněn pod poř. č. 3 v čísle 3 Věstníku ministerstva obchodu ČSR, z roku 1973;

c) podle § 27 odst. 1 písm. b) vyhlášky ministerstva vnitra č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany, směrnice ministerstva obchodu ČSR ze dne 11. ledna 1973 o požární ochraně v organizacích státního obchodu.

Uvedené směrnice upravují způsob zajišťování požární bezpečnosti a organizační uspořádání požární ochrany ve všech objektech obchodních organizací.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1973. Zrušily opatření ministerstva vnitřního obchodu k zajištění a provádění požární ochrany v organizacích státního obchodu č. 50/1959 Věstníku MVO, reg. v částce 31/1966 Sb.

Byly uveřejněny pod poř. č. 2 v čísle 2 Věstníku ministerstva obchodu ČSR, z roku 1973.

Do Věstníku ministerstva obchodu ČSR lze nahlédnout v odborech obchodu krajských a okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu ČSR.

Přesunout nahoru