Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Účinnost od 01.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

vydal podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí ČSSR a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu dne 29. ledna 1973 rozkaz ministra vnitra ČSSR č. 7 o odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra.

Rozkaz nabyl účinnosti dnem 1. února 1973.

Zrušují se jím:

1. Výnos ministerstva vnitra ze dne 27. června 1963 čj. FP-1286/20-1963 o úpravě platových poměrů pracovníků v zotavovnách a LLÚ (reg. v částce 15/1967 Sb.);

2. nařízení ministerstva vnitra ve věcech hospodářskofinančních ze dne 27. srpna 1965 č. 10 o úpravě nástupních platů absolventů škol (reg. v částce 15/1967 Sb.);

3. nařízení ministerstva vnitra ze dne 12. ledna 1967 č. 1 o zavedení platového řádu pro pracovníky orgánů státní správy v ministerstvu vnitra;

4. nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 1968 č. 7 o změně nomenklatury funkcí a základních platů vydaných nařízením ministerstva vnitra č. 2/1968;

5. rozkaz ministra vnitra ze dne 30. října 1968 č. 72 o úpravě platových poměrů občanských pracovníků závodních jídelen a kantýn v oboru působnosti ministerstva vnitra (reg. v částce 42/1968 Sb.);

6. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 20. ledna 1969 č. 4 o úpravě platových poměrů občanských technických pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 8/1969 Sb.);

7. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 31. ledna 1969 č. 6 o změně nomenklatur funkcí a základních platů vydaných nařízením ministerstva vnitra č. 1/1967;

8. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 27. ledna 1970 č. 6 o úpravě mzdových podmínek manuálních pracovníků v oboru působnosti ministerstva vnitra ČSSR (reg. v částce 10/1970 Sb.);

9. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 7. června 1971 č. 39 o uplatnění zásad postupu ve mzdové politice v roce 1971 u občanských pracovníků v oboru působnosti ministra vnitra ČSSR;

10. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 27. července 1971 č. 47 o úpravě platových poměrů občanských pracovníků zdravotnické služby v resortu federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 24/1971 Sb.);

11. rozkaz ministra vnitra ČSSR ze dne 28. října 1971 č. 55 o úpravě platových poměrů občanských uměleckých pracovníků Ústřední hudby federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 33/1971 Sb.).

Do rozkazu lze nahlédnout ve federálním ministerstvu vnitra.

Rozkazem č. 15 ze dne 15. září 1976 se zrušuje část druhá rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 7/1973 - Odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 12/1973 Sb.).

Rozkazem č. 11 ze dne 28. dubna 1977 se zrušují ustanovení části první rozkazu ministra vnitra ČSSR ze dne 29. ledna 1973 č. 7 - Odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 12/1973 Sb.) včetně příloh 1 až 4 a 6 ve znění rozkazu ministra vnitra ČSSR ze dne 15. listopadu 1974 č. 41 (reg. v částce 2/1975 Sb.).

Rozkazem č. 21 ze dne 23. srpna 1977 se mění čl. 24 bod 4 rozkazu ministra vnitra ČSSR ze dne 29. ledna 1973 č. 7 - Odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 12/1973 Sb.).

Rozkazem č. 15 ze dne 19. května 1978 se zrušují čl. 24 RMV ČSSR č. 7/1973 - Odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 12/1973 Sb.).

Rozkazem ministra vnitra ČSSR č. 13/1980 s účinností ode dne 14. května 1980 byly zrušeny část třetí, čl. 25, část pátá a přílohy č. 5 a 7 rozkazu ministra vnitra ČSSR č. 7/1973 - Odměňování některých kategorií občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra (reg. v částce 12/1973 Sb.).

Přesunout nahoru