Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví podle § 23 zákoníku práce a podle § 4 vládního nařízení č. 66/1965 Sb. směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Směrnice upravují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a hospodaření s nimi v organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví ČSR.

Součástí směrnic je vzorový seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1973 a zrušují závazné opatření č. 9/1968 Věst. MZ a příl. 1-3 směrnic č. 1/1965 Věst. MZ.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 5-6 a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví KNV, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru