Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c12/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1973
Platnost od 27.04.1973
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1973. Je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 5/1973 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy, u správ drah, provozních oddílů drah a v organizacích Dílny pro opravu vozidel, Mechanizace traťového hospodářství Vrútky, Mechanizace traťového hospodářství Praha, Hospodářská ústředna železnic Praha, Generální ředitelství železničního stavebnictví Bratislava, Československé aerolinie Praha, SLOV-AIR Bratislava, Československá správa dopravních letišť Praha, Československá správa dopravních letišť Bratislava, Československá plavba dunajská, n. p., Bratislava a Československá plavba labsko-oderská, n. p., Děčín.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 31. srpna 1978 čj. 20 443/78-03, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1978 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18/1978.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic výnos ze dne 29. srpna 1979 čj. 20 631/79-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy ve znění výnosu ze dne 31. srpna 1978 čj. 20 443/78-03. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1979 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18/1979.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 26. září 1979 čj. 20 885/79-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 1. února 1973 čj. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy ve znění výnosů ze dne 31. srpna 1978 čj. 20 443/78-03 a ze dne 29. srpna 1979 č. 20 631/79-03. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1979 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 19-20/1979.

Pro pracovníky, kterým jsou poskytovány stabilizační odměny podle výnosu ze dne 3. srpna 1982 č. 13 777/82-03, pozbývá platnosti výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 1. února 1973 č. 27 238/72-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy (reg. v částce 12/1973 Sb.), ve znění výnosů federálního ministerstva dopravy ze dne 31. srpna 1978 č. 20 443/78-03 (reg. v částce 32/1978 Sb.), ze dne 29. srpna 1979 č. 20 631/79-03 (reg. v částce 25/1979 Sb.) a ze dne 26. září 1979 č. 20 885/79-03 (reg. v částce 26/1979 Sb.).

Přesunout nahoru