Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c11/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1973
Platnost od 19.04.1973
Účinnost od 01.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány Československé socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a po projednání s příslušnými ústředními výbory odborových svazů

2. výnosem čj. 5300/1972 ze dne 21. prosince 1972 bezpečnostní předpis pro báňské dráhy s rozchodem 900 mm.

Bezpečnostní předpis stanoví podmínky pro provoz na podzemních a povrchových kolejových drahách s rozchodem 900 mm, které neústí do jiných drah a slouží jen pro vnitřní provozní potřebu organizací podléhajících hlavnímu dozoru státní báňské správy podle zákona č. 41/1957 Sb.

Bezpečnostní předpis nabývá účinnosti dnem 1. července 1973; lze do něj nahlédnout v Slovenském báňském úřadu v Bratislavě a obvodních báňských úřadech v Bratislavě, Banské Bystrici, Košicích, Prievidzi a Spišské Nové Vsi.

Přesunout nahoru