Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1973
Platnost od 19.04.1973
Účinnost od 01.04.1973
Zrušeno k 15.07.1977 (o15/c14/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos čj. HS-756/13-1972 ze dne 1. února 1973 o odměňování některých kategorii pracovníků v působnosti ministerstva vnitra SSR na bezpečnostním úseku.

Výnos se vztahuje na pracovníky vykonávající odborné, administrativní, technické, řemeslnické nebo jiné manuální práce a na zdravotnické, umělecké a pedagogické pracovníky na bezpečnostním úseku ministerstva vnitra SSR. Upravuje základní mzdu, pohyblivé části mzdy, příplatky, jakož i podmínky pro přiznávání uvedených peněžních náležitostí.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1973.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra SSR, v krajských správách SNB a v okresních odděleních VB v Slovenské socialistická republice.

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos čj. HS-1402/13-1974 ze dne 11. prosince 1974, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. února 1973 čj. HS-756/13-1972 o odměňování některých kategorií pracovníků v působnosti ministerstva vnitra SSR na bezpečnostním úseku (reg. částka 11/1973 Sb.). Uvedeným předpisem dochází ke změně základních platů a kvalifikačních předpokladů u některých funkcí, dále se mění způsob poskytování prémií a odměn, jakož i nástupní platy absolventů středních a vysokých škol. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1975. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky, na krajských správách Sboru národní bezpečnosti a okresních odděleních Veřejné bezpečnosti v Slovenské socialistické republice.

Výnosem ze dne 15. září 1976 čj. HS-861/13-1976 se zrušuje čl. 6 až 9 výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky ze dne 1. února 1973 čj. HS 756/13-1972 (registrovaný v částce 11/1973 Sb.), o odměňování některých kategorií pracovníků v působnosti ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky na bezpečnostním úseku, včetně přílohy č. 4 a 6 tohoto výnosu.

Přesunout nahoru