Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c1/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1973
Platnost od 15.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 26. 7. 1972 čj. LP-210.3-20. 7.1972, o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1973 a zrušuji směrnice č. 33/1967 Věst. MZ o rozsahu oprávnění a náplni činností středních a nižších zdravotnických pracovníků.

Směrnice jsou uveřejněny v částce 10 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR pod č. 27/1972 Věst. MZ ČSR a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských národních výborů, v odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru