Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c1/1973 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1973
Platnost od 15.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Česká plánovací komise a ministerstvo financí České socialistické republiky

vydaly k provedení nařízení vlády České socialistické republiky č. 38/1970 Sb., o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality a opatření vlády České socialistické republiky č. 12/1970 Ú. v. ČSR k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality a doplňků schválených usnesením vlády České socialistické republiky č. 230/1972 (opatření vlády č. 19/1972 Ú. v. ČSR) pokyny ze dne 1. září 1972 k metodickému a organizačnímu zajištění nařízení a opatření vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. září 1972 a byly uveřejněny v Ústředním věstníku ČSR částka 8-9 ze dne 15. listopadu 1972 pod č. 21.

Do pokynů lze nahlédnout na odborech oblastního plánování krajských národních výborů a na plánovacích a finančních odborech okresních národních výborů.

Přesunout nahoru