Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 9/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února

Částka 4/1973
Platnost od 15.02.1973
Účinnost od 15.02.1973
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 13. února 1973

o Řádu Vítězného února

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

K ocenění mimořádných zásluh o revoluční dělnické hnutí a o socialistickou výstavbu Československé socialistické republiky a k ocenění mimořádných zásluh o rozvoj mezinárodního komunistického a dělnického hnutí se zřizuje vyznamenání Řád Vítězného února.

§ 2

(1) Řád Vítězného února se propůjčuje jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o československé revoluční dělnické hnutí, aktivně bojovali proti buržoazii a fašismu, mimořádně přispěli k dosažení vítězství socialismu v Československé socialistické republice a svou politickou i veřejnou činností se zvlášť významně zasloužili o uskutečňování politiky Komunistické strany Československa při budování socialistické společnosti, dále jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, přátelství a spolupráce mezi národy.

(2) Řád Vítězného února se propůjčuje též pracovním nebo jiným kolektivům.

§ 3

Řád Vítězného února propůjčuje president Československé socialistické republiky československým občanům a kolektivům i občanům a kolektivům jiných států.

§ 4

Řád Vítězného února má tvar ozubeného kola vytvořeného lomenými paprsky a klasy, v jehož středu je položena rudá smaltovaná pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Řád je ražen ze stříbra; srp, kladivo, klasy a paprsky jsou zlaceny, paprsky leštěny. Zlacenou závěsnou sponou tvořenou lipovými lístky a stylizovanou stuhou s nápisem "Vítězný únor 1948" je odznak řádu spojen s modro-rudo-modrou stuhou, jejíž barvy jsou v poměru 17 : 4 : 17. Stuha vyznamenání je 38 mm široká a 55 mm dlouhá.

§ 5

Řád Vítězného února se nosí na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjatá na pravoúhlé liště o rozměru 38 x 10 mm. Stužka se nosí za stužkou Řádu rudé zástavy.


§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru