Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

Částka 21/1973
Platnost od 03.07.1973
Účinnost od 03.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 13. června 1973

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:


§ 1

(1) K 200. výročí narození českého národního buditele Josefa Jungmanna se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je hladká s ornamentálním vlisem složeným z opakujících se skupin tří teček a kosočtverců.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, kolem kterého je v opise zleva do kruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Označení hodnoty "50" je umístěno pod státním znakem dole.

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je pravý profil Josefa Jungmanna. Jeho jméno "JOSEF JUNGMANN" je umístěno ve dvou řádcích pod portrétem. Pod jménem ve třetím řádku jsou letopočty "1773 1973". Návrh padesátikoruny je dílem akademického sochaře Petra Formánka, jehož značka "F" je umístěna uprostřed dole.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc.Ing. Rohlíček, DrSc. v. r.


 Pamětní stříbrné padesátikoruny k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

 Pamětní stříbrné padesátikoruny k 200. výročí narození Josefa Jungmanna

Přesunout nahoru