Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb

Částka 19/1973
Platnost od 25.06.1973
Účinnost od 25.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 25. června 1973,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném předsednictvem Federálního shromáždění dne 4. června 1971 pod č. 37/1971 Sb. a § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků:


Čl. I

Vyhláška č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb, se mění a doplňuje takto:

1. § 20 odst. 1 zní:

"(1) Jakost zrnin a olejnin se stanoví na základě rozboru provedeného podle metod stanovených technickou normou ČSN 46 1011, 1) podle které se též zrniny a olejniny přejímají."

2. § 20 odst. 2 zní:

"(2) Zrniny a olejniny se posuzují a hodnotí podle jakostí stanovených technickými normami: 1)

ČSN 46 1010 - Společné ustanovení pro obilniny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1111 - Žito

ČSN 46 1131 - Kukuřice

ČSN 46 1141 - Pšenice

ČSN 46 1162 - Krmný ječmen

ČSN 46 1163 - Sladovnický ječmen

ČSN 46 1211 - Oves

ČSN 46 1251 - Proso

ČSN 46 1261 - Pohanka

ČSN 46 1271 - Mohár a čumíza

ČSN 46 1302 - Luštěniny krmné

ČSN 46 1311 - Hrách jedlý (setý)

ČSN 46 1321 - Čočka jedlá (setá)

ČSN 46 1331 - Fazole jedlé

ČSN 46 2317 - Řepka a řepice

ČSN 46 2314 - Hořčice

ČSN 46 2312 - Mák

ČSN 46 2316 - Slunečnice

ČSN 46 2315 - Len (semeno)

ČSN 46 2313 - Krambe

ČSN 46 2310 - Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, sója

ČSN 46 2826 - Čirok."

3. V § 20 se vypouští odstavec 3.

Označení dosavadních odstavců 4 a 5 se mění na odstavce 3 a 4.

4. § 31 odst. 1 zní:

"(1) Za dodávky cukrovky a čekanky mají zemědělské organizace právo na bezplatnou dodávku melasy (podle ČSN 56 5840) o polarizaci 50 %, a to ve výši 1 kg za každých 100 kg váhy dodané cukrovky nebo čekanky. Kromě toho mají právo na bezplatnou dodávku 57 kg čerstvých řízků (podle ČSN 56 5860) s obsahem 8 % sušiny za každých 100 kg váhy dodané cukrovky nebo čekanky. Řízky s vyšším nebo nižším obsahem sušiny a melasa s nižším nebo vyšším procentem polarizace se vydávají v příslušném poměru."

5. V § 73 se mění:

a) v odstavcích 2 a 3 označení ČSN 80 1110 na ČSN 46 6222 - Tuzemská potní ovčí vlna;

b) ve všech odstavcích označení "surová ovčí vlna" na "ovčí vlna".

6. Za § 80 se vkládá paragraf 80 a), který zní:

"§ 80 a)

Nakupovat a prodávat plemenná zvířata, sportovní koně a násadová vejce mohou pouze organizace pověřené podle zvláštních předpisů. 2)"

7. V § 109 odst. 1 písm. b):

a) vypouští se u vajec konzumních a jatečné drůbeže jako odběratel "podniky OŘ Zemědělské zásobování a nákup, Praha" pro ČSR a "podniky OŘ Zemědělské zásobování a nákup, Bratislava" pro SSR;

b) vypouští se u kožek z kožešinových zvířat jako odběratel "Spolchov, společný družstevní podnik, Praha".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra:

Ing. Čakajda v. r.

Poznámky pod čarou

1) Normy uvedené v odstavcích 1 a 2 platí s účinností od 1.7.1973.

2) Ustanovení § 21 a 22 zákona České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, a ustanovení § 23 a 24 zákona Slovenské národní rady č. 110/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat.

Přesunout nahoru