Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1973 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

Částka 19/1973
Platnost od 25.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.04.1983 (183/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66.

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 19. června 1973,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví k provedení § 447 odst. 2 a § 448 odst. 2 občanského zákoníku:


Čl. I

Vyhláška č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, se mění a doplňuje takto:

1. § 18 včetně nadpisu zní:

"Náhrada za ztrátu na výdělku

(K § 447 odst. 2)

§ 18

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku 2 500 Kčs měsíčně.

(2) Invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem se rozumějí tyto důchody po odečtení případné zvláštní daně z důchodu."

2. § 19 včetně nadpisu zní:

"Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

(K § 448 odst. 2)

§ 19

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zemřelého; přitom se však nepřihlíží k částkám, o které průměrný výdělek přesahuje částku 2 500 Kčs měsíčně."


Čl. II

Na návrh poškozeného, podaný do jednoho roku od počátku účinnosti této vyhlášky, provede se případná úprava náhrad podle čl. I od počátku účinnosti této vyhlášky i tam, kde o uvedených náhradách bylo již pravomocně rozhodnuto nebo kde jejich výše byla již dohodnuta.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Ministr:

Dr. Němec v. r.

Přesunout nahoru