Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

Částka 15/1973
Platnost od 04.05.1973
Účinnost od 01.06.1973
Zrušeno k 01.04.2000 (73/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů

ze dne 27. dubna 1973

o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí a Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, podle § 143 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 206 zákoníku práce:


Nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení pěstounů

§ 1 – § 3zrušeno

§ 4

§ 5zrušeno

§ 6

Náhrada škody

Na pěstouna se vztahují ustanovení hlavy osmé zákoníku práce o předcházení škodám, odpovědnosti pracovníka za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a o odpovědnosti organizace za škodu vzniklou pracovníku, s výjimkou ustanovení § 204 o odpovědnosti za škodu na odložených věcech.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.


Předseda Ústřední rady odborů: Ing. Hoffmann v. r.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR: Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákonů č. 16/1959 Sb. a č. 87/1968 Sb., zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, a předpisy vydané podle těchto zákonů,
zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů jej měnících (úplné znění č. 5/1972 Sb. se změnami vyplývajícími ze zákona č. 99/1972 Sb.).

Přesunout nahoru