Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu

Částka 2/1973
Platnost od 07.02.1973
Účinnost od 07.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 24. ledna 1973

o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

(1) Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 69/1959 Ú. l., o zřízení podniku Omnipol, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel, se mění tak, že se vylučují z předmětu činnosti sportovní a lovecké zbraně a střelivo k nim.

(2) Ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 150/1965 Sb., o zřízení Merkurie, podniku zahraničního obchodu, se mění tak, že se rozšiřuje předmět činnosti o sportovní a lovecké zbraně a střelivo k nim, včetně výrobků průmyslové pyrotechniky s příslušenstvím (roznětnice, bezpečnostní kleště, detektory apod.).

§ 2

Omnipol, podnik zahraničního obchodu, zůstává zavázán a oprávněn ze smluv, které v rámci převáděné části předmětu činnosti uzavřel před účinností této vyhlášky, pokud se o jednotlivých případech se souhlasem druhé smluvní strany nedohodne jinak s Merkurií, podnikem zahraničního obchodu.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru