Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

Částka 2/1973
Platnost od 07.02.1973
Účinnost od 07.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. ledna 1973

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích, vyhlašuje:


§ 1

(1) K 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu se vydávají stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hrubá váha padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, na hraně je plastický nápis "25. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA", který je ukončen pěticípou hvězdičkou.

(3) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním ve třech řádcích nápis

"ČESKOSLOVENSKÁ

SOCIALISTICKÁ

REPUBLIKA".

Uprostřed dole je oslavná snítka vavřínu. Autorem návrhu je akademický sochař profesor František David, jehož značka "D" je umístěna pod snítkou vavřínu.

(4) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je v popředí postava dělníka-milicionáře, symbolizující rozhodné vystoupení dělnické třídy v únorových dnech roku 1948. Za dominující postavou je velká pěticípá hvězda s letopočty "1948" a "1973", srp, kladivo, obrys ozubeného kola a továrny. V horní levé části plochy je umístěno označení hodnoty mince číslem "50". Autorem návrhu rubové strany je akademický sochař Ivan Lipták, jehož značka "L" je umístěna dole pod postavou dělníka.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Ing. Rohlíček, CSc., v. r.


 Pamětní stříbrné padesátikoruny k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

Pamětní stříbrné padesátikoruny k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu

Přesunout nahoru