Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 165/1973 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1973

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státní rozpočet České socialistické republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 103 809 089 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 103 809 089 000 Kčs (příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

a) dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 39 050 000 000 Kčs,

b) finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

souhrnný finanční vztah (neúčelové dotace) ve výši 17 142 700 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 16 554 800 000 Kčs (příloha č. 2).


§ 2

Zmocnění

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační změny a úpravu souhrnného finančního vztahu a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly souhrnný finanční vztah a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Erban v. r.

Korčák v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 42 073 605
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 21 637 000
Ostatní příjmy 1 048 484
Dotace z federálního rozpočtu 39 050 000
Úhrn 103 809 089
Výdaje Kčs (v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 27 038 025
kulturní a sociální opatření 39 224 108
obranu a bezpečnost 2 897 748
správu 640 173
soudy a prokuratury 311 535
Souhrnný finanční vztah a účelové subvence
do rozpočtů národních výborů
33 697 500
Úhrn 103 809 089

Příloha 2

Souhrnný finanční vztah a účelové subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

Kraj Souhrnný finanční vztah (v tisících Kčs) Účelové subvence (v tisících Kčs)
Národní výbor hl. m. Prahy 2 855 300 4 418 700
Středočeský 1 664 300 1 244 100
Jihočeský 1 385 500 919 600
Západočeský 1 704 900 1 302 600
Severočeský 2 479 000 2 443 700
Východočeský 1 515 700 1 375 000
Jihomoravský 2 356 600 2 699 600
Severomoravský 3 181 400 2 151 500
Úhrn 17 142 700 16 554 800
Přesunout nahoru