Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

Částka 7/1973
Platnost od 09.03.1973
Účinnost od 09.03.1973
Zrušeno k 01.09.1980 (95/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva národní obrany

ze dne 8. února 1973

o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

Federální ministerstvo národní obrany vyhlašuje rozhodnutí presidenta Československé socialistické republiky ze dne 28. června 1972 o změnách ve vojenském školství, které učinil podle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Vysoké vojenské školy se člení na vysoké vojenské školy technického směru a vysoké vojenské školy universitního směru.

§ 2

(1) Vysokými vojenskými školami technického směru jsou

a) Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně s fakultami

- vševojskovou, druhů vojsk a služeb - postgraduální přípravy

- vojenskoinženýrskou

b) Vysoká vojenská škola pozemního vojska trojnásobního ČSSR a hrdiny SSSR armádního generála Ludvíka Svobody ve Vyškově na Moravě

c) Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národního povstání v Košicích

e) Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši

f) Vysoká vojenská škola týlového a technického zabezpečení hrdiny ČSSR Jana Švermy v Žilině

g) Vojenská fakulta Vysoké školy dopravní v Žilině.

Absolventům vysokých vojenských škol technického směru přiznávají vysoké vojenské školy titul "inženýr" (ve zkratce "Ing.").

(2) Vysokými vojenskými školami universitního směru jsou

a) Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Bratislavě s fakultami

- vojenskopolitickou

- vojenskopedagogickou

b) Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové

Absolventům Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evangelisty Purkyně přiznává vysoká vojenská škola titul "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr."). Absolventům Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda a vojenského oboru při fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy, kteří vykonají předepsanou rigorózní zkoušku, přiznávají vysoké vojenské školy titul "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr.").

§ 3

Absolventy Vojenské akademie Antonína Zápotockého, studijního oboru meteorologie z let 1958 až 1960 považovat za absolventy vysoké školy universitního směru.


§ 4

(1) Vysoké vojenské školy uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), b), g) a odst. 2 písm. a) - c) byly zřízeny k 1. září 1972, vysoké vojenské školy uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) - f) budou zřízeny k 1. září 1973.

(2) Touto vyhláškou se mění část II. odst. 2 a 3 přílohy k vyhlášce MNO č. 90/1966 Sb., kterou se uveřejňuje výpis z Rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škol, a ruší vyhláška č. 2/1970 Sb., o změnách v organizaci vojenských vysokých škol.


První zástupce ministra:

generálplukovník Ing. Valo v. r.

Přesunout nahoru