Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 156/1973 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 02.01.1975
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1973

o státním rozpočtu československé federace na rok 1974

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 129 258 583 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 127 962 869 000 Kčs

rozpočtový přebytek činí (příloha) 1 295 714 000 Kčs.

(2) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice celkem ve výši 14 523 751 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice celkem ve výši 8 891 167 000 Kčs

z toho:

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice ve výši 850 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 1 867 600 000 Kčs

b) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice ve výši 453 803 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 295 487 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice ve výši 11 124 800 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 5 716 700 000 Kčs

d) cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice ve výši 1 263 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 642 000 000 Kčs

e) dotace na potřeby branné povahy, včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice ve výši 832 148 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 369 380 000 Kčs;

B. Globální dotace

- České socialistické republice ve výši 24 526 249 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 25 928 833 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu federace uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 128 419 691
Ostatní příjmy 838 892
Úhrnem 129 258 583
Výdaje
Výdaje federálních organizací na:
hospodářství 34 210 756
kulturní a sociální opatření 3 871 015
obranu a bezpečnost 14 738 000
správu 1 258 140
soudy, prokuratury a arbitráž 14 958
Celkem 54 092 869
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 73 870 000
Úhrnem 127 962 869
Přebytek 1 295 714
Přesunout nahoru