Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 123/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 06.06.1972
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

123

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. října 1973

o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik


Dne 6. června 1972 byl v Praze podepsán Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik.

Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu.


České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


PROTOKOL

o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970, a také na základě Dohody o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 28. února 1972, s cílem zdokonalení a upravení srovnatelnosti odpovídající úrovně vzdělání, vědeckých hodností a titulů v obou státech, se dohodly na následujícím.

Článek 1

Vysvědčení o ukončení základní devítileté školy vydávaná v Československé socialistické republice a vysvědčení o ukončení osmi tříd střední školy vydávaná ve Svazu sovětských socialistických republik, jsou rovnocenná a opravňují k pokračování ve studiu na úplné střední škole nebo k přijetí na odpovídající střední odbornou školu.

Článek 2

Maturitní vysvědčení vydávaná v Československé socialistické republice a vysvědčení o středoškolském vzdělání vydávaná ve Svazu sovětských socialistických republik, jsou rovnocenná a opravňují k přijetí na vysoké školy v obou zemích.

Článek 3

Maturitní vysvědčení vydávané v Československé socialistické republice po ukončení střední odborné školy a diplom o ukončení střední odborné školy vydávaný ve Svazu sovětských socialistických republik, jsou rovnocenné a opravňují k přijetí na vysoké školy v obou zemích.

Článek 4

Diplomy, vydávané po ukončení vysokých škol v Československé socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik, jsou rovnocenné a opravňují k přijetí do aspirantury v obou zemích.

Článek 5

Vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd a také vědecké tituly docenta a profesora, udělované v Československé socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik, jsou odpovídajícím způsobem rovnocenné.

Článek 6

Diplomy uvedené v článku 4 a doklady o udělení vědeckých hodností a titulů, uvedených v článku 5, se uznávají v souhlasu s vnitrostátními předpisy.

Tento Protokol nabývá účinnosti dnem podpisu. Změny a doplňky k tomuto Protokolu se odsouhlasují a upravují doplňkovým protokolem. Kompetentní ministerstva Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik si budou vzájemně vyměňovat informace nezbytné pro uplatnění tohoto Protokolu.

Dáno v Praze dne 6. června 1972 ve dvou výtiscích, každý v českém a ruském jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Ze zmocnění vlády Československé socialistické republiky:

J. Havlín v. r.

Ze zmocnění vlády Svazu sovětských socialistických republik:

V. P. Jeljutin v. r.

Přesunout nahoru