Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 15.10.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 12. října 1973,

kterou se mění vyhláška č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Článek 1

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

Dosavadní znění položky 32 sazebníku I se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Položka 32:

Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):

a) u jednostopých motorových vozidel

aa) s motorem o obsahu válce do 50 ccm Kčs 20,-

bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek-rikš) Kčs 200,-

b) u dvoustopých motorových vozidel Kčs 600,-

Poznámky:

1. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.

2. Poplatek se neplatí, došlo-li ke změně držitele motorového vozidla

- ze zůstavitele na dědice,

- z úředního příkazu nebo rozhodnutím soudu,

- v důsledku zániku manželství a s ním spojeného vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů,

- darováním mezi rodiči a dětmi, byl-li zaplacen notářský poplatek z darování.

3. Při převodu motorového vozidla upraveného pro řízení invalidou se poplatek vybere v poloviční výši, převádí-li se motorové vozidlo mezi invalidy.

4. Poplatek se nevybere při převodu motorového vozidla na PZO Tuzex.


Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1973.


Náměstek ministra financí ČSSR:

Dr. Pancák, CSc. v. r.

První náměstek ministra financí ČSR:

Ing. Dluhoš v. r.

Náměstek ministra financí SSR:

Ing. Hromý v. r.

Přesunout nahoru