Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1973 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

Částka 30/1973
Platnost od 01.10.1973
Účinnost od 01.11.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

111

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 24. září 1973,

kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 2 odst. 3 a § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce:


Čl. I

1. Zrušuje se Inspektorát bezpečnosti práce pro město Brno se sídlem v Brně a působnost tohoto inspektorátu se přenáší na Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně.

2. V § 1 vyhlášky č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, se vypouští bod 2 a body 3 až 9 se přečíslovávají na body 2 až 8.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1973.


Předseda:

Dr . Bartík v. r.

Přesunout nahoru