Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 106/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS

Částka 30/1973
Platnost od 01.10.1973
Účinnost od 01.10.1973
Zrušeno k 19.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

106

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 25. září 1973

o udělování vědeckých hodností ústavy marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa a Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Ústav marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Československa a Ústav marxismu-leninismu Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska mají oprávnění udělovat vědecké hodnosti a vychovávat nové vědecké pracovníky. Udělování vědeckých hodností a výchova nových vědeckých pracovníků se provádí podle platných předpisů. 1)


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění vyplývajícím ze zákona SNR č. 207/1968 Sb. a ze zákona ČNR č. 2/1969 Sb., vyhláška č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, a vyhláška č. 199/1964 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků.

Přesunout nahoru