Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

Částka 29/1973
Platnost od 21.09.1973
Účinnost od 21.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

105

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 10. září 1973

o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky podle § 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:


Čl. I

Vyhláška č. 5/1958 Ú. l. ve znění vyhlášek č. 119/1961 Sb., č. 109/1969 Sb., č. 119/1969 Sb. a č. 109/1970 Sb. se doplňuje takto:

K § 5 odst. 2 se připojuje písmeno c), které zní:

"c) okresním ústavům národního zdraví k provedení záznamů o očkování proti tetanu."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Dr. Obzina, CSc. v. r.

Přesunout nahoru