Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c8/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 8/1972
Platnost od 28.04.1972
Účinnost od 01.04.1972
Zrušeno k 01.01.1986 (o3/c36/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj a federální ministerstvo spojů

vydaly v dohodě se Státní plánovací komisí a Státní arbitráží ČSSR a po projednání s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a ministerstvem výstavby a techniky SSR podle § 53 písm. b) zák. č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 50 odst. 1 vyhl. č. 107/ 1966 Sb., o dokumentaci staveb, k provedení usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 15. 7. 1971, č. 218, pokyny č. 1 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva spojů ze dne 23. března 1972 pro zabezpečování investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu.

Pokyny nabyly účinnosti dne 1. dubna 1972.

Účelem těchto pokynů je v návaznosti na obecné předpisy vytvořit podmínky pro včasnou přípravu a realizaci investic spojů podmiňujících komplexní bytovou výstavbu zabezpečujících telefonizaci a služby spojů v nově budovaných obytných souborech a upravit spojování prostředků umožňujících hospodárné řešení vybavenosti v této oblasti.

Pokyny budou uveřejněny v částce 2 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ročníku IV (1972).

Přesunout nahoru