Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c7/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Účinnost od 01.04.1972
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství

vydalo podle § 40 odst. 4 vlád. nař. č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění vlád. nař č. 60/1970 Sb., na. základě zásad stanovených usnesením vlády ČSSR č. 251/1971 v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a federálním výborem odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a federálním výborem odborového svazu pracovníků v hornictví a energetice Výnos č. 1/1972 ze dne 29. 2. 1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství.

Výnos stanoví obecně povinnosti organizací při vybavování pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky a o hospodaření s nimi. Organizace poskytují tyto prostředky podle vlastního seznamu pracovišť. Vzorový seznam pracovišť je nedílnou součástí tohoto výnosu.

Výnos zrušuje:

1. Dosavadní seznamy povolání pro poskytování ochranných pracovních prostředků, které vydalo býv. ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů, ministerstvo těžkého strojírenství a ministerstvo všeobecného strojírenství v r. 1964.

2. Ustanovení výnosu ministerstva těžkého průmyslu č. 1/1968 ze dne 4. ledna 1968 pokud se týkají ochranných pracovních prostředků.

Výnos nabývá účinnosti 1. dubna 1972.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., v souladu s ustanovením bodu II/1/a usnesení vlády ČSSR č. 251/1971 ke zprávě o výrobě, distribuci, poskytování a financování osobních ochranných pracovních prostředků, v dohodě s federálním ministerstvem financí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1978 ze dne 16. 11. 1978 čj. 033/775/78, jímž se mění příloha výnosu federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství. Výnosem se v působnosti resortu hutnictví a těžkého strojírenství nahrazuje příloha k výnosu č. 1/1972 novým zněním. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

Výnosem č. 3/1984 se v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství ruší výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství (reg. v částce 7/1972 Sb.).

Vydáním výnosu č. 2/1983 pozbyl pro organizace resortu elektrotechnického průmyslu platnost výnos FMHS č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství (reg. v částce 7/1972 Sb.) a výnos FMHTS č. 1/1978, jímž se mění příloha výnosu FMHS č. 1/1972 (reg. v částce 10/1979 Sb.).

Přesunout nahoru