Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o23/c7/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 11 vl. nař. č. 29/1954 Sb., o archivnictví, v dohodě s ministerstvem školství a s Československou akademií věd Směrnice ze dne 13. ledna 1972 a ochraně a kategorizaci archiválií uložených v archivech na území ČSR.

Směrnice stanoví postup při ochraně archiválií a jejich zařazení do tří kategorií podle stupně jejich kulturní a historické hodnoty

Směrnice nabývají účinnosti dnem jejich registrace a jsou uveřejněny v plném znění pod pořadovým číslem 3, částka 1-2, ročník 1972 Ústředního věstníku ČSR.

Přesunout nahoru