Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o15/c7/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1972
Platnost od 26.04.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo pod čj. MF ČSR 351/1.921/72 ze dne 21. ledna 1972 Podmínky pro uvolňování prostředků z vládní účelové rozpočtové rezervy na nákup strojů nezahrnutých do rozpočtu staveb v místním hospodářství a výrobním družstevnictví.

Vydání Podmínek bylo uloženo ministerstvu financí ČSR bodem IV 1 usnesení vlády ČSR ze dne 24. listopadu 1971 č. 279, ke zprávě o zajištění rozvoje služeb, oprav a drobné výroby v místním hospodářství a ve výrobním družstevnictví v České socialistické republice.

Podmínky stanoví obecné zásady uvolňování prostředků z vládní účelové rozpočtové rezervy na nákup strojů nezahrnutých do rozpočtu staveb, předkládání a náležitostí žádostí organizací a jejich nadřízených orgánů o uvolňování prostředků, způsob a zajištění vedení dokumentace, analytické evidence, vykazování, vyúčtování a kontroly a vymezují vybrané obory a skupiny strojů.

Podmínky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1972 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji částka 4/1972. Je možno do něho nahlédnout u všech finančních odborů národních výborů a finančních správ

Přesunout nahoru