Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a příslušnými ústředními výbory odborových svazů

1. výnos č. 6/1971 ze dne 25. listopadu 1971, o odměňování dělníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd,

2. výnos č. 7 ze dne 25. listopadu 1971, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích ověřujících zásady racionalizace soustav základních mezd.

Oba výnosy byly zaslány vybraným organizacím ministerstva průmyslu ČSR, v nichž se na základě rozhodnutí MP ČSR ověřují zásady acionalizace soustav základních mezd ve smyslu usnesení vlády ČSSR ze dne 22. dubna 1971 č. 101. Výnosy nabývají v jednotlivých organizacích účinnosti dnem, který určí MP ČSR a je možno do nich nahlédnout na ministerstvu průmyslu ČSR a v organizacích, ve kterých se ověřují zásady racionalizace soustav základních mezd.

Přesunout nahoru